Mätbänkar, Längdmätbänkar, Vinkelmätbänkar & Specialmätbänkar

Längdmätbänkar med enklaste handhavandet i standardutföranden med ren längdmätning eller i kombination med vinkelmätning. I specialutförande kan t.ex. även faslängder och rakhetsmätning utföras. Kontakta oss för ditt unika behov.